Přidat komentář

No Avatar
administrator on So, 05/09/2015 - 13:24

Celý proces zpracování vstupní suroviny, tzv. SRP , a následné výroby APC je plně certifikován a splňuje požadavky norem ISO 9001 (management jakosti), ISO 14001 (management životního prostředí) a OHSAS 18001 (management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dále byla vypracována studie HAZOP (hazard and operability study) na celý proces.

Protože je nutné rozlišovat vstupní surovinu od výsledného produktu, je nutné odpověď rozdělit na 2 části. Materiálem, který je k následnému zpracování dovážen do provozovny Bochemie/Eruca (dále jen „Provozovna“), je vlhká, rozdružená heterogenní raketová pohonná látka (dále jen „SRP“). V tomto smyslu je tedy nutno upozornit, že do Provozovny není od třetích stran přivážen ke zpracování ACP, ale pouze SRP. Produktem recyklace je pak oxidující látka chloristan amonný (dále „APC“).

a.   SRP je zařazeno jako výbušnina kategorie 1.3, která je směsí organických látek, hliníku, APC a vody, která snižuje schopnost materiálu vznítit se. Obsah vody v SRP dodávaném do Provozovny je 10 - 20 %. SRP je systematicky kontrolováno při produkci a balení u dodavatele. Dodavatel předkládá ke každému návozu SRP tzv. „Certifikát o přezkoušení SRP“. U dodavatele SRP provádíme audit. V Provozovně jsou pak dodávky SRP kontrolovány dle schválené interní dokumentace (ZKP VK VLACHOVICE SRP - Vstupní analýza složení pevného raketového paliva), kde je mimo jiné kontrolován i zmiňovaný obsah vody. Znečištění dalšími organickými látkami je vysoce nepravděpodobné, ale i v případě, že by SRP nějaké organické nečistoty obsahovalo, nebude to mít na jeho citlivost vliv, protože už samo osobě ze své podstaty tyto látky obsahuje.

b.   Cílem výrobního procesu je vyprodukovat vysoce čistou látku APC. Kvalita produktu je klíčová. Technologie, proces a výrobní kontrola je k tomuto účelu maximálně uzpůsobena, obsluha technologie je řádně školena. Všechny procesy jsou řízeny automatickým řídicím systémem zn. Honeywell, který také přispívá ke standardizaci procesu, a tím i produktu. Produkt je na výstupu z technologie balen do těsných plechových obalů, které znemožňují jeho náhodnou kontaminaci dalšími látkami. V plechových obalech je produkt zabalen ještě do 2 PE sáčků s úvazkovým uzávěrem. Každá výrobní šarže produktu je podrobena výstupní chemické analýze, kterou se stanovuje shoda s předepsanou normou.

Je tedy zřejmé, že obava o případné znečištění APC jako vstupní suroviny dovážené odjinud, jakož i obava ohledně nedostatečné kontroly tohoto procesu, není v případě Provozovny namístě, neboť (i) APC není do Provozovny jako vstupní surovina vůbec dovážen a (ii) výroba APC jako výstupního produktu je pod přísnou bezpečnostní, technologickou a kvalitativní kontrolou, jak je popsáno výše.

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.