Přidat komentář

No Avatar
administrator on So, 05/09/2015 - 13:16

Provedenými testy bylo prokázáno, že APC nemá schopnost přenosu detonace.

Uvedenou problematikou se zabývá Bezpečnostní zpráva v části III, kapitola 5, kde bylo vyhodnoceno, že v případě závažné havárie ve skladu APC může dojít ke zničení budovy skladu, ale nedojde k přenosu na sousední sklady (odstupové vzdálenosti mezi sklady a jejich stanovená maximální obložnost eliminují možnost tzv. domino efektu). Životní prostředí v okolí by v takovém případě bylo ovlivněno zplodinami rozkladu, ale obydlená oblast ve vzdálenosti 750 m (Vrbětice, část obce Vlachovice), by nebyla tlakovou vlnou zasažena. Budovy skladů jsou zděné, s lehkou střechou. V případě havárie by došlo k přednostnímu zničení střechy a uvolnění cesty pro vzniklé zplodiny. Horké plynné produkty rozkladu APC by vystoupaly do výšky, ve které by se rozptýlily, aniž by měly vliv na zdraví obyvatelstva.

Scénářem závažné havárie ve skladu se SRP, jak uvádí Bezpečností zpráva v části III, kapitola 7.1.1, je vzhledem k charakteru skladovaného materiálu požár. Odhaduje se, že by byl zničen sklad, okolní prostředí by bylo poničeno tepelným tokem, ale havárie by byla bez vlivu na obytnou oblast (viz kapitola 8.1).

V případě Provozovny je oproti skladům obložnost řádově menší, a proto by také následky případné havárie byly řádově menší než u předpokládané závažné havárie skladů (viz výše).

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.